#wattpad #ngu-nhin Mục đích chủ yếu của bài này là ném đá Twice và ONCE. Các ONCE vô coi đừng ném đá vô cớ vì ai mướn coi làm chi. Mong được ủng hộ và đừng xem chùa nha các bạn.

#wattpad #ngu-nhin Mục đích chủ yếu của bài này là ném đá Twice và ONCE. Các ONCE vô coi đừng ném đá vô cớ vì ai mướn coi làm chi. Mong được ủng hộ và đừng xem chùa nha các bạn.

min: 5, max: 1000

STIGMA

STIGMA

min: 5, max: 1000

to cute

to cute

min: 5, max: 1000

He's so cute xD

He's so cute xD

min: 5, max: 1000

Chim

Chim

min: 5, max: 1000

Kris is trying to flirt and Xiumin is just scolding Kris.ㅋㅋ <3

Kris is trying to flirt and Xiumin is just scolding Kris.ㅋㅋ <3

min: 5, max: 1000

Baekhyun: Cứu tinh của EXO hay kẻ phản bội?

Baekhyun: Cứu tinh của EXO hay kẻ phản bội?

min: 5, max: 1000

yes kaisoo moment

yes kaisoo moment

min: 5, max: 1000