Quotes: Cho những con tim mãi nuôi nấng một tình yêu cùng chiều lại ngược phương

Quotes: Cho những con tim mãi nuôi nấng một tình yêu cùng chiều lại ngược phương

min: 5, max: 1000

He's so cute xD

He's so cute xD

min: 5, max: 1000

Chim

Chim

min: 5, max: 1000

yes kaisoo moment

yes kaisoo moment

min: 5, max: 1000

cute exo gif:exo exo k Kyungsoo d.o khunwufan;gif d.o being d.o

cute exo gif:exo exo k Kyungsoo d.o khunwufan;gif d.o being d.o

min: 5, max: 1000

GOT7 | Mark <3 Junior - If You Do (Junior's eyes never swayed

GOT7 | Mark <3 Junior - If You Do (Junior's eyes never swayed

min: 5, max: 1000

#kaisoo soft hands + that smile <3

#kaisoo soft hands + that smile <3

min: 5, max: 1000