protect this child <3 #baekhyun

protect this child <3 #baekhyun

min: 5, max: 1000

STIGMA

STIGMA

min: 5, max: 1000

to cute

to cute

min: 5, max: 1000

He's so cute xD

He's so cute xD

min: 5, max: 1000

Và đây là nạn nhân quen thuộc của "ma cà rồng" Baekhyun!

Và đây là nạn nhân quen thuộc của

min: 5, max: 1000

Chim

Chim

min: 5, max: 1000

Creeper face level: Kris (gif #exo

Creeper face level: Kris (gif #exo

min: 5, max: 1000

hES SO CUTE IM SCREAMING SHAKJS WJEIE KSJF

hES SO CUTE IM SCREAMING SHAKJS WJEIE KSJF

min: 5, max: 1000

yes kaisoo moment

yes kaisoo moment

min: 5, max: 1000

The beginning of love — Kyungsoo’s season greetings 2015 ©

The beginning of love — Kyungsoo’s season greetings 2015 ©

min: 5, max: 1000