My internal reaction to the question... "Would you like to help me take my patient to the bathroom?"

My internal reaction to the question...

min: 5, max: 1000

BTS | V and JIN

BTS | V and JIN

min: 5, max: 1000

exo, kim, and funny image

exo, kim, and funny image

min: 5, max: 1000

Từng nhịp thở của Sehun cũng có thể khiến bao con tim thiếu nữ rụng rời. Sehun

Từng nhịp thở của Sehun cũng có thể khiến bao con tim thiếu nữ rụng rời.  Sehun

min: 5, max: 1000

exo, kai, and gif image

exo, kai, and gif image

min: 5, max: 1000

tumblr_nrjcs2Tt3j1spwfcso1_500.gif (500×250

tumblr_nrjcs2Tt3j1spwfcso1_500.gif (500×250

min: 5, max: 1000

harry styles gif | Tumblr

harry styles gif | Tumblr

min: 5, max: 1000

BTS | RAP MONSTER

BTS | RAP MONSTER

min: 5, max: 1000

Dorky Tae Hyung.

Dorky Tae Hyung.

min: 5, max: 1000