Hiểu nhau và hòa hợp nhất còn ai qua được Chanyeol và Baekhyun (EXO? - TinNhac.com

Hiểu nhau và hòa hợp nhất còn ai qua được Chanyeol và Baekhyun (EXO? - TinNhac.com

min: 5, max: 1000

large.gif (260×281

large.gif (260×281

min: 5, max: 1000

Hope ❤️ Ga || 171008 BTS - 우유 Song @ Inkigayo

Hope ❤️ Ga || 171008 BTS - 우유 Song @ Inkigayo

min: 5, max: 1000

Sehun’s cute victory dance…..

Sehun’s cute victory dance…..

min: 5, max: 1000

GIF - the moment D.O looks like a little shrimp compared to Chanyeol and Sehun

GIF - the moment D.O looks like a little shrimp compared to Chanyeol and Sehun

min: 5, max: 1000

Wow V watcha doin'?

Wow V watcha doin'?

min: 5, max: 1000