Every time you reach some happiness, it seems that life pushes you back to sadness again. Just keep pushing the bar towards happiness! It’ll get easier eventually. c:

Every time you reach some happiness, it seems that life pushes you back to sadness again. Just keep pushing the bar towards happiness! It’ll get easier eventually. c:

min: 5, max: 1000

Skyrim in a Nutshell

Skyrim in a Nutshell

min: 5, max: 1000

Poor Sadness lol

Poor Sadness lol

min: 5, max: 1000

*internet hug*

*internet hug*

min: 5, max: 1000

Nguyệt Sương: Google+

Nguyệt Sương: Google+

min: 5, max: 1000

Foto - Google Fotos

Foto - Google Fotos

min: 5, max: 1000

Chẳng có ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau... | Để Gió Cuốn Đi

Chẳng có ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau... | Để Gió Cuốn Đi

min: 5, max: 1000

Heart

Heart

min: 5, max: 1000

Ảnh động =D - Page 795 - vozForums

Ảnh động =D - Page 795 - vozForums

min: 5, max: 1000

Красивый фон с бабочкой. Brianna - This one's for you,love mum❤

Красивый фон с бабочкой.                 Brianna - This one's for you,love mum❤

min: 5, max: 1000

3D Moving Graphics GIF | water thats moving in a hypnotical way

3D Moving Graphics GIF | water thats moving in a hypnotical way

min: 5, max: 1000

may dong phuc the thao

may dong phuc the thao

min: 5, max: 1000