Does this count as a fourth-wall-break? 'Cause that's sure how I felt at this point in the episode.

Does this count as a fourth-wall-break? 'Cause that's sure how I felt at this point in the episode.

min: 5, max: 1000

Everyone needs this gif

Everyone needs this gif

min: 5, max: 1000

sutuhobao: :muonrabiennnroi:

sutuhobao:  :muonrabiennnroi:

min: 5, max: 1000

He saw that coming

He saw that coming

min: 5, max: 1000

[​IMG] lol

[​IMG] lol

min: 5, max: 1000

Một nạn nhân nữa bị lừa bởi thằng bạn láu cá thích xỏ lá.

Một nạn nhân nữa bị lừa bởi thằng bạn láu cá thích xỏ lá.

min: 5, max: 1000

Same group me and my bestie lol

Same group me and my bestie lol

min: 5, max: 1000

An Incredible Skill

An Incredible Skill

min: 5, max: 1000

Đọc vị 8 hành vi "quen mà lạ" của thú cưng ai cũng biết mà mấy ai hiểu

Đọc vị 8 hành vi

min: 5, max: 1000