Các chàng trai nhà Big Hit còn là những nhân vật ảnh hưởng nhất trên Internet, góp phần đưa nền âm nhạc Hàn Quốc lên một tầm cao mới.

Các chàng trai nhà Big Hit còn là những nhân vật ảnh hưởng nhất trên Internet, góp phần đưa nền âm nhạc Hàn Quốc lên một tầm cao mới.

min: 5, max: 1000

STOPPPPP

STOPPPPP

min: 5, max: 1000

consensual hand licking+I don't know what that is but wOw

consensual hand licking+I don't know what that is but wOw

min: 5, max: 1000

- YAAAAA PARK JIMIN !!

- YAAAAA PARK JIMIN !!

min: 5, max: 1000

- Yeah boys! Dans vos faces! C'est moi qu'elle préfère c'est pas vous nananèreuh!!!

- Yeah boys! Dans vos faces! C'est moi qu'elle préfère c'est pas vous nananèreuh!!!

min: 5, max: 1000

V:"I just have to say that yesterday Jin hit me in stomach when I didn't do anything!"

V:

min: 5, max: 1000

BTS | JHOPE and V

BTS | JHOPE and V

min: 5, max: 1000

Gif that you should listen with the music….LOL (Click

Gif that you should listen with the music….LOL (Click

min: 5, max: 1000